Puhkpillisuvi 2018 – Finale Ultimo. Palju õnne!

08. august kell 18.00
Sakste Maja hoov

Kavas:
Lihulat õnnitleb sünnipäeva puhul Kaitseväe Orkester, dirigent kolonelleitnant Peeter Saan

SISSEPÄÄS TASUTA
AVATUD KOHVIK

Võimalus toetada noorte muusikute algatusi
Kohtumiseni Sakstes

Kaitseväe orkester

… on praegusel kujul aastast 1993 tegutsev riiklik orkester. Orkestri ajalugu sai alguse aastal 1918, mil asutati Sõjaministeeriumi Orkester. Aastatel 1929–1934 kandis nime Kaitseministeeriumi Orkester ja aastast 1934 Tallinna Garnisoni Orkester.

Orkestrisse kuulub umbes 45 kutselist muusikut. Orkestri peadirigent on kolonelleitnant Peeter Saan, kes töötas eelmisel sügisel külalisdirigendina ka Lihula MKK orkestriga.

Orkestri põhikirjalised tegevused on: sõjaväemuusika levitamine Kaitseväes ja Eesti Vabariigi elanikkonna hulgas, kõigi Kaitseväe struktuuriüksustes läbiviidavate muusikaürituste professionaalne juhtimine ja nõustamine, sõjaväemuusika-alase metoodilise ja organisatoorse abi osutamine Kaitseväe ja Kaitseliidu üksustele, esinemine riiklikel ning tsiviil- ja sõjaväelistel esindusüritustel, koostöö arendamine teiste riikide relvajõudude vastavate üksuste ja muusikaorganisatsioonidega, koostöö teostamine teiste Eesti Vabariigi orkestritega ning professionaalse puhkpillimuusika kultuuri edendamine. Nende ülesannete täitmiseks esinetakse igal aastal rohkem kui 250 korral erinevatel muusikasündmustel.